Jubileusz 90 – lecia prof. dra hab. Mieczysława Gogacza

Z radością przyjęliśmy zaproszenie na sympozjum naukowe zat. „Tomizm konsekwentny”, które odbyło się 19 listopada br w auli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkanie prowadzone przez prof. dra hab. Artura Andrzejuka miało uroczysty charakter, było dedykowane znakomitemu naukowcowi, wychowawcy kilku pokoleń studentów, doktorów i profesorów na KUL, ATK, autorowi prestiżowych pozycji

z historii filozofii średniowiecznej, antologii i antropologii filozoficznej, członkowi międzynarodowych towarzystw, wykładowcy także w Paryżu i Nowym Jorku,

Profesor Mieczysław Gogacz to wybitna postać nauki, kultury związana z ziemią dobrzyńską: Nadrożem- miejscem urodzenia, Oborami – szkołą podstawową

i sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, które kształtowały wczesny katolicyzm Jubilata, – z rypińskim gimnazjum „odsłaniającym świat książek, malarstwa”, jak sam mówił podczas konferencji „Doniosłość kultury katolickiej” wygłoszonej w czasie uroczystej sesji z okazji 650 – lecia Rypina.

Sympozjum na UKSW skupiło bardzo duże grono gości, byłych studentów Jubilata, wśród których był pierwszy doktorant Profesora- obecny biskup Diecezji Włocławskiej Wiesław Mering oraz minister Witold Kołodziejski – przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Będący w dobrej kondycji prof. Mieczysław Gogacz ciszył się z wręczonych nagród Jego imienia 7 uczonym z różnych uniwersytetów Polski, Francji, Nigerii, które były integralną – naukową częścią uroczystości.

Wśród wypowiedzi dominowały myśli, które można sprowadzić do tego, że prof.

M.Gogaczowi zawdzięcza się najpiękniejsze dary jakimi są: nauka myślenia,otwarcie serca i intelektu a także… elegancki sposób bycia nie tylko na uczelni.

Uwagę uczestników sympozjum skupiły też listy gratulacyjne skierowane do Jubilata m. in.; od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Kardynała Zenona Grocholewskiego, Ministra Antoniego Macierewicza, BURMISTRZA MIASTA  RYPIN PAWŁA GRZYBOWSKIEGO, który został opatrzony komentarzem odczytującego prof. Andrzejuka, podkreślającym wieloletni kontakt prof. Gogacza

z krajanami, obecną delegacją w osobach: ks. prał. Tadeusza Zabornego, Zenobią

i Edmundem Rogowskimi, Urszulą Łaską. Nastrój ten podkreślony został również podczas kuluarowego spotkania przy słodkim poczęstunku, gdzie Profesor Gogacz pamiętał naszą rypińską wdzięczność- nadanie mu „Honorowego Obywatela Miasta Rypin”, „Nagrody im. Ks. Czesława Lissowskiego” przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 1995 roku, a my skierowaliśmy do Jubilata życzenia długich lat życia oraz słowa szacunku za wkład do nauki i kultury europejskiej.

Uroczystości towarzyszyło wydawnictwo 5 tomu „Rocznika Tomistycznego”. Naszą uwagę zwróciły także prezentowane w nowoczesnym holu Auditorium Maximum, gobeliny art. plast. J. Szczepkowskiej.

 

 

Zenobia Rogowska