IX ANIELSKIE SPOTKANIA W TORUNIU

Anielskie Spotkania w Toruniu to wydarzenie, które od lat wpisuje się w kalendarz imprez kulturalnych Torunia, promujące ideę wolontariatu. W dniach (26-30 września, 1-2 października) w tradycyjnych już miejscach festiwalowych wydarzeń: w Dworze Artusa, na ul. Przedzamcze, w Młodzieżowym Domu Kultury, w Hotelu „Filmar” będzie można zobaczyć występy znanych artystów scen toruńskich, polskich oraz zagranicznych.

W programie spotkań same atrakcje: warsztaty edukacyjno – artystyczne, koncerty, wystawy, spektakle, konferencje, jarmark.

Tradycyjnie podczas festiwalu zostaną uhonorowane, statuetką „Toruńskiego Anioła”, osoby szerzące ideę wolontariatu, tegoroczni nagrodzeni:

w kategorii ogólnopolskiej: O. dr Arkadiusz Nowak – Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługującym Chorym,

w kategorii wojewódzkiej: Bartosz Mucharski – pracownik socjalny w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej,

w kategorii miejskiej: Waldemar Dąbrowski – założyciel Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”,

Również w tej edycji, podczas benefisu nagrodzimy Zofię Melechówną – aktorkę teatralną i filmową, za działalność charytatywną dla dzieci i młodzieży, prowadzenie warsztatów teatralnych i angażowanie się w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne. Nagrodę wręczamy za całokształt pracy twórczej w mieście Toruniu, w którym mieszka Pani Zofia od 60 lat.

IX Anielskie Spotkania w Toruniu są dofinansowywane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń.


PROGRAM IX ANIELSKICH SPOTKAŃ W TORUNIU

26 września 2014

19:00 – Spektakl teatralno – muzyczny pt. „Herbata u Bułata” w wykonaniu Dariusza Bereskiego, Jacka Beszczyńskiego i Krzysztofa Zaremby – Kafeteria Dworu Artusa w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 6 – WSTĘP WOLNY

Zobacz fotorelację…

27 września 2014

Święto Ulicy Przedczamcze – WSTĘP WOLNY, Wejście na zamek od godziny 15:00 – 18:00 – za pół ceny, Spektakl „Komturia” – za pół ceny

15:00 – uroczyste otwarcie Święta Ulicy/ parking/

15:15 – Egzercunki Husarskie cz. I – Nabojowo / fosa zamkowa/ – grupa rekonstrukcji historycznej p. Marcina Szynkiewicza

15:15 – 18:00 – „Alchemiczne Laboratorium Anny Wazówny” – warsztaty / plac przy generałówce/- grupa rekonstrukcji historycznej p. Marcina Szynkiewicza.

15:30 – 16:30 występ zespołów wokalnych – Młodzieżowy Dom Kultury – „Psotki i Śmieszki” oraz „Iskierki” / balkon generałówki/

15:30 – Nie wszystkie ptaki Torunia w pastelach olejnych – warsztaty dla dzieci / lochy zamkowe/

16:15 – Patrol Historyczny-   grupa rekonstrukcji historycznej p. Marcina Szynkiewicza ul. Przedzamcze

17:15 – Egzercunki Husarskie cz.II – Nalekko – grupa rekonstrukcji historycznej p. Marcina Szynkiewicza /fosa zamkowa/

10:00 – 18:00 – jarmark – wystawcy regionalni/ ul Przedzamcze/

15:00 – 18:00 – „Bajkowy świat dla dzieci” Stowarzyszenie Flandria, dmuchańce, trampoliny dla dzieci– fosa zamkowa

15:00 – 17:00– Mincmistrz – bicie monety półgrosz królewski Kazimierza Jagiellończyka

18:30 – przedstawienie – „Światłocień” – Stowarzyszenie TARTAK/lochy zamkowe/

18:30 – gotowanie na zamku – „Przekąska Toruńska” – ruiny zamku/ restauracje: Gromada, Jan Olbracht, Molus,

19:00 – Koncert z okazji 90 rocznicy urodzin Bułata Okudżawy w wykonaniu Stelli Zubkowej, Anatola Borowika, Jana Kondraka, Jacka Beszczyńskiego /MDK/

20:00 – pokaz spektaklu „Komturia” – ruiny zamku.

Zobacz fotorelację…

 28 września 2014

18:30 – Koncert Galowy w wykonaniu Kwartetu „Rampa”. Wręczenie Nagród „Toruńskich Aniołów” – Hotel „Filmar”, ul. Grudziądzka 45 – WSTĘP ZA ZAPROSZENIAMI

Zobacz fotorelację…

 29 września 2014

9:00 – 14:00 – Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Toruniu, ul. Przedzamcze 12

10:00 – Spektakl – zabawa dla dzieci w wykonaniu Teatru „Frajda” – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15 – WSTĘP WOLNY

18:00 – Benefis Zofii Melechówny z udziałem aktorów scen toruńskich – Hotel „Filmar”, ul. Grudziądzka 45 – WSTĘP ZA ZAPROSZENIAMI

Zobacz fotorelację…

 30 września 2014

9:00 – 14:00 – Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Toruniu, ul. Przedzamcze 12

14:00 – Konferencja pt. „Anioł – współczesny wolontariusz” – Hotel „Filmar”, ul. Grudziądzka 45 – WSTĘP WOLNY

17:00 – Spektakl „Miasto Aniołów” w wykonaniu Toruńskiej Grupy Teatralnej „EFATA” – Hotel „Filmar”, ul. Grudziądzka 45 – WSTĘP WOLNY

Zobacz fotorelację…

 1 października 2014

9:00 – 14:00 – Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Toruniu, ul. Przedzamcze 12

 2 października 2014

9:00 – 14:00 – Warsztaty dla dzieci i młodzieży – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Toruniu, ul. Przedzamcze 12


SYLWETKI NAGRODZONYCH

O. dr Arkadiusz Nowak MI, ur. 28 listopada 1966 w Rybniku. Pochodzi z rodziny Śląskiej.

Do zakonu OO. Kamilianów wstąpił w 1985. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w późniejszych latach Wydział Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2012 obronił pracę doktorskš na Wydziale Pedagogiki , Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskujšc tytuł doktora nauk humanistycznych. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1993r. w rodzinnej parafii pw. św. Jacka w Stanowicach z rąk Ks. Bp Gerarda Bernackiego. Jest pionierem pomocy osobom chorym na AIDS w Polsce. Już w czasie studiów teologicznych, realizując charyzmat zakonny, podjął pracę z osobami uzależnionymi od narkotyków i chorymi na AIDS.

Po raz pierwszy wystąpił w obronie ich praw w 1989 roku. Rok później stworzył w Konstancinie pierwszy ośrodek dla ludzi zakażonych wirusem HIV a w kolejnych latach ośrodki resocjalizacyjne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i hospicjum w Piastowie i Otwocku. W latach 1995-2003 pełnił funkcje pełnomocnika ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Jest współtwórcą pierwszego Krajowego Programu ds. przeciwdziałania AIDS. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest współzałożycielem Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej oraz Fundacji Edukacji Społecznej. W listopadzie 2004 roku założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Prowadzi wykłady z zakresu etyki zawodów medycznych i socjologii medycyny. Jest wykładowcą miedzy innymi na studiach podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz profilaktyki i promocji zdrowia na KUL-u. W latach 1999 – 2003 był członkiem Komisji ds. AIDS przy Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W latach 2001 – 2007 był Radnym prowincjalnym Zakonu Ojców Kamilianów.

W 2007r. wybrany Prowincjałem Prowincji Polskiej Zakonu Posługujących Chorym.

Dnia 19 kwietnia 2010 roku wybrany na drugą kadencję Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym.

Dnia 24 maja 2010 roku wybrany na trzecią kadencję Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym.

Źródło: http://www.kamilianie.eu/index.php?k=1&p=3e

Bartosz Mucharski jest człowiekiem całkowicie oddanym ludziom potrzebującym pomocy. Pełni on funkcję pracownika socjalnego w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej. Opiekuje się osobami korzystającymi z posiłków, bezdomnymi, niepełnosprawnymi i chorymi z hospicjum domowego. Pomaga im załatwiać rozmaite sprawy, a dla niepełnosprawnych prowadzi projekt profilaktyczny. Wspiera ich ze wszystkich sił i całym sercem. Z zapałem wypełnia wszystkie obowiązki. Poświęca na to również swój wolny czas. Do chorych i potrzebujących odnosi się z wielką delikatnością i zrozumieniem.

Waldemar Dąbrowski. Były toruński hokeista, reprezentant Polski. Po wielu Latach gry za granicą – m. in. w Austrii i Niemczech wraca do kraju. Pracuje z młodzieżą toruńskich klubów hokejowych.

Od pięciu lat działa w założonym przez siebie Stowarzyszeniu Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”, które prowadzi Dom dla mężczyzn, którzy po wyrokach i terapiach uzależnień nie mają możliwości na normalne życie.

Przy wsparciu władz miasta Torunia i wielu ludzi dobrej woli Waldemar Dąbrowski prowadzi zajęcia terapeutyczne i resocjalizacyjne, pomagając swoim podopiecznych odrodzić się na nowo i wrócić do normalnego życia.

W ciągu 5 lat istnienia placówki działalność Waldemara Dąbrowskiego przyniosła pomoc ponad 80 osobom wykluczonym.

Jest to pierwsza w kraju tego typu pionierska placówka.


ULOTKA-S1-V2-A5-AST-20142

ULOTKA-S2-V2-A5-AST-2014