III Ogólnopolska Konferencja Historyczna

Zobacz relację…


„Pamięć i dziedzictwo – w 70. Rocznicę powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne”

Toruń, 24 luty 2015, otwarcie konferencji godz. 10:30,

Aula Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu, ul. Starotoruńska 3

10:30 – Otwarcie konferencji – Jego Magnificencja o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana” – Tomasz Nakielski.

10:45 – „Dzieje Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych do 1945 roku” Ks. dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Grzegorz Wejman.

11:15 – „Początki polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945 – 1948 ze szczególnym roli Prymasa Polski Augusta Hlonda” – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, KUL Lublin.

11:45 –    „Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych – przesłanie do wiernych podczas wizyt duszpasterskich Prymasa” – dr Witold Konopka, UMK Toruń.

12:15 – Przerwa kawowa.

13:00 –    „Znaczenie orędzia biskupów polskich do niemieckich na tle stosunków państwo-Kościół w kontekście  Vaticanum II i obchodów milenijnych” – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk IH PAN Poznań.

13:30 –    „Wystąpienia w obronie wiary, praw i godności człowieka na przykładzie Wydarzeń Zielonogórskich w 1960 roku” – dr Tadeusz Dzwonkowski – Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

14:00 – „Publikacje IPN poświęcone historii Kościoła w PRL ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich i  północnych” – prof.  dr hab. Mirosław Golon, UMK Toruń/IPN Gdańsk.

14:30 – „Wrocław, Szczecin, Olsztyn, Frombork – w poszukiwaniu klasztoru dla mniszek kamedułek” – prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK Toruń.

Wydrukuj program