II Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową

Podczas Drugiego Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową poszukiwano wątków monastycznych w kulturze.

Bogaty program rozpoczęty został przez wernisaż wystawy fotografii członków oraz przyjaciół Fundacji Pionowy Wymiar Kultury w Galerii Omega, w siedzibie „Civitas Christiana” w Toruniu. Odbyło także wiele innych wernisaży m.in.: wernisaż wystawy dr hab. Anny Wysockiej „Kondycja ogniem wypalona”, wernisaż fotografii Marcina Święcickiego „W przedsionkach Ciszy” i spotkanie z poezją ojca Marka Metelicy (kapucyna), wernisaż prac Edyty Lizak „Spotkania z duszą”, wernisaż (połączony z performansem muzycznym) wystawy poplenerowej „Duchowość i współczesne formy obrazowania”, (kurator wystawy Iga Święcicka).

 Szalenie ciekawy był wykład „Wzór na Pana Boga. Współczesna fizyka i jej dowody na istnienie Boga” dr Karola Popowicza z Uniwersytetu Warszawskiego. W doskonały sposób obalił tezy dotyczące rozbieżności religii i nauki, w przystępny i interesujący sposób opowiadając o początkach Wszechświata. Kolejnym ważnym punktem była debata „Homo Monasticus we współczesnym świecie”, w której udział wzięli znakomici goście: o. Leon Knabit, o. Wacław Oszajca, o. dr Bernard Marciniak i o. Stanisław Nowak. Podczas niej usłyszeć mogliśmy o zasadach życia mnichów i zakonników, o trudnościach z nim związanych i pięknie z nim związanych, ale także o jego pięknie.

Drugiemu tygodniowi towarzyszyły liczne warsztaty: prowadzone przez Joannę Łagan warsztaty plastyczno-ruchowe „Wpisane w gotyk”, „Sekrety medytacji chrześcijańskiej (w typie ignacjańskim)” przygotowane przez o. Rafała Huzarskiego, warsztaty kaligrafii gotyckiej (rodzaj pisma – tzw. tekstura).

Wydarzenia miały miejsce w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, w Domu Muz, w Książnicy Kopernikańskiej, w Duszpasterstwie Akademickim „Studnia”, w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, w kawiarni Dworu Artusa oraz w Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki.

Wojciech Jasiński