Sympozjum

Oddział toruński Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiasna”  wraz z Toruńskim Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych i innymi podmiotami takimi jak: Centrum Badań nad Mniejszościami Religijnymi w Toruniu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Korporacja Akademicka Kujawja oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia podjął się współorganizacji otwartych wykładów poświęconym sektom. Wynikiem tego było II TORUŃSKIE SYMPOZJUM POŚWIĘCONE SEKTOM I NOWYM RUCHOM RELIGIJNYM, które odbyło się 10 grudnia w Auli Magna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tematem sympozjum były „Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce – problemy teorii i praktyki”. Patronat Honorowy objął Dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. dr hab. Jan Perszon. Sympozjum składające się z dwóch sesji przybliżyło słuchaczom problem sekt, a co za tym idzie zagrożenia pojawiające się ze strony nowych ruchów religijnych. Aula Magna toruńskiego Wydziału Teologicznego gościła wielu znakomitych duchownych i naukowców zajmujących się tematem sekt. Wśród nich znaleźli się ks. dr Andrzej Wańka z Katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który wygłosił prelekcję o Ezoterycznych obliczach sekt i nowych ruchach religijnych. Ks. dr Sławomir Bukalski adiunkt Katedry Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego podjął temat: „Teoretyczne modele wyjaśniające uczestnictwo w sekcie”. Siostra Michaela Pawlik OP socjolog Uniwersytetu Karnatak w Indiach, katechetka Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki oraz wieloletni misjonarz  przedstawiła temat wiary w reinkarnację podstawą mistycznego rasizmu. Agnieszka Lisiecka związana z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu autor prelekcji pt. „Poradnictwo i profilaktyka w służbie wolności. Praktyka Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu”. Ryszard Nowak twórca i szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami referatem „Antychrześcijańskie wypowiedzi i teksty utworów muzyków satanistycznych. Prezentacja i analiza Raportu Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami: Czarna lista zespołów muzycznych propagujących satanizm” zamknął drugą sesję toruńskiego sympozjum.
Po krótkiej przerwie nastąpił czas na dyskusję między uczestnikami oraz podsumowanie sympozjum. Warto również podkreślić, iż Dyrektor Oddziału Okręgowego w Toruniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Piotr Hoffmann zabrał głos w temacie sekt. Zaakcentował ważność dyskusji o zagrożeniach jakie niosą sekty i sytuacji w jakiej znajduje się Kościół w obecnych czasach. Obu sesjom przewodniczyli Piotr Chrzczonowicz z Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Ireneusz Kamiński z Toruńskiego Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych. W najbliższym czasie pojawi się publikacja związana z tegorocznymi wykładami.

MMP

 

II TORUŃSKIE SYMPOZJUM POŚWIĘCONE SEKTOM I NOWYM RUCHOM RELIGIJNYM

„Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce – problemy teorii i praktyki”

pod Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
ks. prof. dr. hab. Jana Perszona
Wydział Teologiczny UMK (Aula Magna),
10 grudnia 2010 r.

ZOBACZ PROGRAM SYMPOZJUM…