Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych

Konferencja pt. „Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych”, która odbyła się 7 grudnia, zgromadziła około 250 osób w Audytorium Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i miała na celu bliższe przyjrzenie się idei końca świata, która jest ważnym wątkiem działalności różnych tzw. sekt i nowych ruchów religijnych, jako jednemu ze źródeł ich potencjalnej lub faktycznej destrukcyjności wobec norm społecznych, zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i ich instytucji, w tym państwa. Wątek ten przeanalizowany został nie tylko przez pryzmat doktryn i praktyk współcześnie funkcjonujących wspólnot wpisujących się w konwencjonalną kategorię pojęciową „sekty i nowe ruchy religijne”, lecz także z punktu widzenia wiedzy i doświadczeń nabytych z historii. Tłem dla rozważań nad tytułowym zagadnieniem konferencji stała się idea końca świata występująca w religii chrześcijańskiej, w jej tradycyjnych nurtach wyznaniowych.

Panorama by MMP