Gruta: „Mój Ojciec był dobrym człowiekiem”

20 marca w Grucie, miejscowości położonej niedaleko Grudziądza, odbyło się spotkanie pt. „Mój Ojciec był dobrym człowiekiem. Spotkanie z kulturą żydowską”, które było podsumowaniem wielomiesięcznej pracy w ramach projektu IPN „Kamienie pamięci”.

W zadanie zaangażowała się młodzież miejscowego Zespołu Szkół, która pod opieką nauczycieli Tomasza Piwowarskiego i ks. Kamila Pańkowca wykonała opowieść graficzną „Mój Ojciec był dobrym człowiekiem” dotycząca losów Adolfa i Otylii Dmetreckich oraz ich dzieci, którzy w czasie wojny ukrywali w swoim domu żydowską rodzinę. W celu jak najlepszej rekonstrukcji młodzież pojechała do Łodzi i  spotkała się z córką Dmetreckich, 95-letnią dziś Janiną. Całość została przedstawiona przez uczniów z uwzględnieniem podziału na role w bardzo przystępnej prezentacji.

Jednak zanim doszło do prezentacji fotokomiksu, w pierwszej części spotkania wystąpili przedstawiciele gdańskiej gminy żydowskiej (wiceprzewodniczący Michał Rucki). W sposób niezwykle ciekawy przedstawili nieznane aspekty swojej kultury, wyjaśniając  różnice pomiędzy katolicką Biblią, a Torą, czy znaczenie Talmudu dla prawidłowej interpretacji treści zawartych w Torze. Dzięki zaprezentowanym eksponatom, można było poznać zasady czytania w języku hebrajskim.

Jako ostatni wystąpili  goście z Muzeum Stutthof – dyrektor placówki Piotr Tarnowski oraz dr Danuta Drywa. Za pomocą prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak wyglądało życie codzienne Żydów w obozie (byli wśród nich choćby wybitni malarze bracia Efraim i Menasze Seidenbeutel, więcej: Bracia Seidenbeutlowie), z jakich części Europy do niego trafiali oraz przedstawiono świadectwa osób, które przetrwały Holokaust. W czasie wojny liczbę więźniów Konzentrationslager Stutthof ocenia się na około 110-127 tysięcy osób pochodzących z 28 krajów, w tym 49 tysięcy kobiet i dzieci. Zebrani mieli również możliwość obejrzenia obozowych przedmiotów codziennego użytku, które zwykle są eksponowane w muzeum w Sztutowie.

Efraim i Menasze Seidenbeutel, polscy malarze żydowskiego pochodzenia,więźniowie KL Stutthof

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa o pokój, wygłoszona najpierw w języku hebrajskim, a następnie odmówiona przez proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grucie ks. kan.  Henryka Szczodrowskiego.

W spotkaniu wzięła udział również reprezentacja Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia czekały egzemplarze miesięcznika „Civitas Christiana” oraz ulotki promujące akcję FotoSmArtFoniady.

Szymon Szczęsny (fot. Szymon Szczęsny, archiwum parafii w Grucie)