Grudniowe spotkanie formacyjne w Bydgoszczy

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Bydgoszczy w ramach grudniowej formacji pt.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” zaprasza w czwartek, 20 grudnia 2018, na dwie prelekcje: pierwszą, pt.: „Dary Ducha Świętego – dar bojaźni Bożej ” oraz drugą, pt. „Pojęcie <państwa> wg Katolickiej Nauki Społecznej”. Odbędą się one  w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Piastowskim 5, II p. ok. godz. 18, zaraz po Mszy św. sprawowanej o godz. 17:15 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.