„Góry uświęcone krwią męczenników” – spotkanie autorskie z dr Tomaszem Sińczakiem w Toruniu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Toruniu zaprasza na spotkanie autorskie z dr Tomaszem Sińczakiem „Góry uświęcone krwią męczenników” poświęcone jego najnowszej książce „Upadek Królestwa Armenii w latach 363-428. Armenia między Cesarstwem Rzymskim, a Iranem Sasanidów„, napisanej wspólnie z krakowskim historykiem Maciejem Musiałem, doktorantem UJ w Krakowie. Spotkanie odbędzie się 27 listopada (środa) o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Przedzamcze 12. Serdecznie zapraszamy!

Historia Królestwa Armenii w późnej starożytności i wczesnym średniowieczu jest nierozerwalnie związana z wielkim konfliktem mocarstw: Cesarstwa Rzymskiego i Iranu Sasanidów, który trawił Bliski Wschód przez ponad czterysta lat. Armenia, położona strategicznie między Wschodem i Zachodem, była już wcześniej przedmiotem sporów między Rzymem, a Ktezyfonem, jednak właśnie na przełomie epok jej znaczenie wzrosło. W sytuacji bowiem konfrontacji hegemonów dążących do podporządkowania sobie całego regionu, górska monarchia odgrywała kluczową rolę. Kontrola nad Armenią pozwalała Rzymianom i Irańczykom na dość swobodne ingerowanie w sprawy Mezopotamii i Kaukazu. Dla obu stron była także znakomitym gwarantem uzyskania przewagi w Azji Mniejszej.

 

dr Tomasz Sińczak

Tomasz Sińczak – doktor nauk historycznych, absolwent historii oraz historii sztuki. Interesuje się Bliskim Wschodem jego historią i kulturą, a także współczesnością. Wraz z historykiem z Krakowa Maciejem Musiałem napisał dotyczącą Kaukazu książkę „Upadek Królestwa Armenii w latach 363-428”. Autor nagrodzonej przez gdański oddział PAN monografii „Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226 – 363”, która doczekała się  już dwóch wydań (2016, 2019). Współautor trzech tomów „Res militaris. Studiów nad wojskowością antyczną.” Publikował w pismach punktowanych z listy MNiSW: „Historia i Świat”, „Klio”, „Nowa Polityka Wschodnia” oraz „Wiadomościach Historycznych”. Laureat stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu,  nagrody Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców w 2017 roku, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta JM Rektora UMK i Dziekana WNH UMK.