Golub-Dobrzyń: Konferencja w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” w Golubiu-Dobrzyniu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Urzędem Miasta Golub-Dobrzyń 16 maja zorganizowało konferencję “Rok 1939 na Pomorzu. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej”, która odbyła się w sali Urzędu Miasta.

Konferencję otworzył dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM – który przybliżył polityczną i militarną sytuację Polski w przededniu i na początku wojny. Następnie dr Izabela Mazanowska z bydgoskiej delegatury IPN omówiła kwestię Zbrodni Pomorskiej. Konferencję zamknął Krzysztof Drażba, naczelnik Biura Edukacji w gdańskim oddziale IPN, który przedstawił ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Na konferencji licznie reprezentowane były władze samorządowe na czele ze Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Franciszkiem Gutowskim, Wicestarostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Danutą Malecką oraz Zastępcą Burmistrza Golubia-Dobrzynia Różą Kopaczewską. Ze strony Stowarzyszenia w konferencji uczestniczyli przewodniczący Zarządu O/O w Toruniu – Piotr Hoffmann oraz Przewodniczący Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu – Wojciech Kwiatkowski.

Fot. Wojciech Grzywacz [archiwum RODM Toruń]

Więcej informacji:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu