Gala finałowa VII edycji Konkursu o Wielkich Polakach

W sali kinowo-teatralnej Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”. Podobnie jak w ubiegłych latach Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” było współorganizatorem konkursu poświęconego w tym roku wybitnemu matematykowi – Marianowi Rejewskiemu. 

Wydarzenie będące uwieńczeniem tegorocznego konkursu pt. „Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku” rozpoczęło się spektaklem pt. „Wolność” w wykonaniu podopiecznych z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. Marii Karłowskiej w Pniewitem. Następnie goście obejrzeli prezentację dotyczącą historii konkursu, organizowanego już od 7 lat!

Zaproszeni goście zostali powitani przez pomysłodawcę konkursu ks. dr Pawła Nowogórskiego, po którym głos zabrali: prezes firmy Mat-Bud Jacek Rutkowski, będący jednym ze współorganizatorów konkursu oraz dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu Janusz Wojciechowski. W trakcie rozdania dyplomów, zaświadczeń laureata, finalisty oraz podziękowań i nagród zostało nagrodzonych 38 osób, z czego 22 zostało laureatami, a 16 finalistami. Główną nagrodą tegorocznej edycji był Międzynarodowy Program Edukacyjny śladami św. Jana Pawła II „NIEPODLEGŁA”. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego udział w nim weźmie aż 15 laureatów. Szczególne podziękowania dla ks. Pawła za organizację Konkursu Wiedzy, złożyli Robert Preus i Sławomir Żebrowski Dyrektorzy Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Toruniu.

Następnie głos zabrał gość specjalny Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, dzięki któremu w Centrum zagościła wystawa o postaci tegorocznej edycji Marianie Rejewski. Na zakończenie uroczystości krótko wystąpiła Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Galę poprowadziła Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Małgorzata Kowalczyk-Przybytek. Stowarzyszenie reprezentowali Przewodniczący Zarządu O/O w Toruniu Piotr Hoffmann, który za zaangażowanie w rozwój edukacyjno-patriotyczny młodzieży oraz propagowanie idei wolontariatu został uhonorowany nagrodą Fundacji Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem.

Szymon Szczęsny (fot. Szymon Szczęsny, Archiwum CEM w Górsku)