Etap diecezjalny XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Kto stworzył „synagogę szatana”? Ile dni Łazarz przebywał w grobie?  Ile plag opisuje Apokalipsa? Którego dnia odbyło się wesele w Kanie? To właśnie m.in z takimi pytaniami musieli się zmierzyć uczestnicy dorocznego Konkursu Wiedzy Biblijnej na etapie diecezjalnym.
XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej adresowany dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, ma już za sobą zarówno etap szkolny jak i diecezjalny. Ten drugi miał miejsce 26 kwietnia 2010 roku. Od samego początku istnienia konkursu jego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zaś patronat sprawuje prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp. Na teranie diecezji toruńskiej swój udział zgłosiło 16 szkół w tym 10 z Torunia, 2 z Nowego Miasta Lubawskiego, 1 z Jabłonowa Pomorskiego, 1 z Brodnicy oraz Wąbrzeźna. Tegoroczna tematyka konkursu odejmowała Listy Janowe: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana, Apokalipsę św. Jana wraz z przypisami i wstępem.

 

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 48 uczniów, konkurs składał się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Etap pierwszy odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na część pisemną składało się 45 pytań, tuż po  jej zakończeniu, wszyscy uczestnicy przeszli do toruńskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana”, gdzie miał miejsce etap ustny. W skład komisji wchodzili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu: Michał Oleksowicz, Michał Kossowski oraz Michał Rogoziński, a przewodniczył jej ks. kan. Andrzej Piątkowski. Z etapu pisemnego wyłonionych zostało 7 osób które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, po rundzie pytań ustnych, komisja podsumowała punkty i ogłosiła laureatów. Wśród nich znaleźli się: na pierwszym miejscu z taką sama ilością punktów, Joanna Gruźlewska z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida z Nowego miasta Lubawskiego oraz Agata Lichy z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, drugie miejsce należało do Filipa Kowalskiego z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych z Torunia. Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały dyplomu za udział w konkursie, zaś zwycięscy dodatkowo otrzymali nagrody książkowe, a także zaproszenia na młodzieżową pielgrzymkę do Częstochowy która ma odbyć się w dniach 13-14 maja. Data ta przypomina nam rocznicę ocalenia życia Jana Pawła II. Z tej okazji, podczas pielgrzymki, odbędzie się wspólna modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, a także przy przestrzelonym pasie papieskiej sutanny. Finał konkursu przewidziany jest na 7-8 czerwca i jak co roku odbędzie się w Niepokalanowie. Dla najlepszych czekają indeksy na uczelnie wyższe m.in. na kierunki teologia, historia i historia sztuki, filozofia oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z roku na rok zgłasza się coraz więcej szkół. Celem turnieju jest ukazanie Biblii jako źródła wiary i zmobilizowanie młodzieży do indywidualnej lektury Pisma Świętego, a także w przypadku dorocznej tematyki, pogłębienie wiedzy o św. Janie jego działalności i życiu.
Misją Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest m.in. działalność formacyjno-duchową, którą może realizować właśnie poprzez tego typu konkursy. Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują laureatom, jednocześnie życząc powodzenia w zbliżającym się finale.