Ekshumacja i rekognicja Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka

Jutro w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu odbędzie się ekshumacja i rekognicja szczątków Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka, a później zostaną one złożone do nowego sarkofagu w tej samej świątyni.

bp. Adolf Piotr Szelążek, fot. biskupszelazek.republika.pl

„Był opatrznościowym człowiekiem, nadzwyczajnym pasterzem, wspaniałym patriotą, wielkim męczennikiem Wschodu. Swoim życiem stwarzał innym możliwość zdobycia nieba w każdej – choćby najtrudniejszej sytuacji. ‘Do nieba dojdzie ten, kto tu, na ziemi, niebo stwarza’ – bp. Szelążek nie tylko wypowiedział te słowa, ale codziennie potwierdzał je przykładem. Uczył, że świętości nie można odnosić tylko do pewnych aspektów życia; liczy się nawet najdrobniejszy czyn” – powiedział o bp Szelążku ks. prałat Józef Huszaluk w rozmowie z Moniką Lipińską, gorący orędownik wyniesienia Sługi Bożego na ołtarze. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w październiku 2013 r., a ekshumacja odbywa się właśnie w jego ramach.

Urodzony 30 lipca 1865 r. Adolf Piotr Szelążek wychowywał się na ziemi podlaskiej. Jego droga, jako duchownego, zaczęła się w 1883 r. w płockim seminarium. Wcześniej Adolf wychowywał się w religijnej rodzinie, a szczególny wpływ miała na niego Eleonora Dobraczyńska – druga żona ojca (mały Adolf został osierocony w wieku 2 lat). W seminarium dostrzeżono talenty i możliwości młodego księdza i wysłano go do Akademii Duchowej w Petersburgu. Po powrocie stał się wykładowcą seminarium, angażując się także w życie społeczne i polityczne miasta oraz kraju. Działał charytatywnie, zajmując się przede wszystkim problemami bezrobocia i utrudnionego dostępu do edukacji.

bp. Adolf Piotr Szelążek, fot. Wikipedia

W 1918 r. został wydelegowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kościoła Katolickiego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Zajmował się także przygotowaniem umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską – Konkordatem. 29 lipca tego samego roku został mianowany biskupem tytularnym Barki i sufraganem płockim. Po nowym podziale administracyjnym diecezji, który dokonał się na podstawie Konkordatu współtworzonego również przez niego samego, został ordynariuszem odrodzonej diecezji łuckiej na Wołyniu.

Działał tam bardzo aktywnie: utworzył ponad 70 nowych parafii, założył Seminarium Duchowne Wschodniego Obrządku w Dubnie (później przekształcone w Papieskie Seminarium Wschodnie), a liczba księży w diecezji zwiększyła się ze 140 do 240. Powołał do życia wiele organizacji charytatywnych i religijnych, a wśród nich Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To właśnie tę świętą wyjątkowo sobie upodobał. Bliska była mu jej droga dziecięctwa duchowego, uczestniczył także w procesie beatyfikacji i kanonizacji świętej.

W czasie II wojny światowej biskup nie opuścił swojej diecezji, co w 1945 r. miało swoje konsekwencje – został aresztowany przez sowietów i posądzony o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Groziła mu kara śmierci, ale wspólne działania Stolicy Apostolskiej, biskupów polskich, a nawet amerykańskiej dyplomacji odniosły w końcu skutek i biskup Szelążek został wypuszczony pod warunkiem przeniesienia się do Polski.

Ostatnie lata swojego życia spędził na zamku Bierzgłowskim, w okolicy Torunia, zmarł 9 lutego 1950 r. i został pochowany w kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, fot. Wikipedia

Program ekshumacji, rekognicji i przeniesienia Doczesnych szczątków Sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Toruń, 23 stycznia 2018 r.:

godz. 9:15

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
Przedstawienie i zaprzysiężenie Komisji Ekshumacyjnej.
Po zaprzysiężeniu rozpoczyna się ekshumacja, która przebiega bez udziału mediów.

godz. 12.00
Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Łazienna 22 (przy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej)

Briefing prasowy dotyczący przebiegu ekshumacji i procesu beatyfikacyjnego.
W spotkaniu udział wezmą:
bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz Diecezji Toruńskiej
o. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor spraw kanonizacyjnych w Rzymie
s. Hiacynta Augustynowicz CST, postulator procesu beatyfikacyjnego bp. Szelążka

ok. godz. 17.00
Kościół pw. św. Jakuba w Toruniu

Przywiezienie doczesnych szczątków Sługi Bożego do kościoła pw. św. Jakuba.
Wprowadzenie trumny ze szczątkami do kościoła pw. św. Jakuba – towarzyszy modlitwa Nieszporami.
Złożenie trumny do nowego sarkofagu.

godz. 18.00
Kościół pw. św. Jakuba w Toruniu

Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu z udziałem kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych. Eucharystii przewodniczyć będzie Biskup Toruński Wiesław Śmigiel.

Więcej na: https://diecezja-torun.pl/media

Wojciech Jasiński