Edgar Pill – REKONSTRUKCJA BAROKOWYCH MALOWIDEŁ NA SKLEPIENIACH KAPLICY HOCHBERGA WE WROCŁAWIU