Dzień Skupienia i Modlitwy w Wieńcu Zdroju

27 kwietnia członkowie i sympatycy „Civitas Christiana” już po raz 18-ty  mieli  swój Dzień Skupienia i Modlitwy  . W tym roku przypadł w sobotę w Oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  i w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia.

„Serce moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały”.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej

Abyśmy dobrze przeżyli ten dzień, przewodnicząca Zarządu we Włocławku Katarzyna Kluzik zaprosiła nas do  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Wieńcu Zdroju, by nasze serca odzyskały siłę, wiarę i łaskę. Tutaj odkryliśmy bogactwo Bożego Miłosierdzia, nieskończonej Jego dobroci, które promieniują na drugiego człowieka. A my pozwoliliśmy się prowadzić z wiarą i ufnością Temu który jest Miłością.

Każdy z nas przybył tutaj z rozterkami i problemami dnia codziennego, by spotkać niezawodnego Przyjaciela – Jezusa i nie lękając się otworzyć przed Nim swoje serce podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. W  wewnętrznym skupieniu zanurzyliśmy się w łasce Bożego Miłosierdzia do którego drogowskazem jest  Dzienniczek  Św. Siostry Faustyny. Dziękowaliśmy Jezusowi ukrytemu w Najświętszym sakramencie za jego niezgłębione miłosierdzie prosząc go, aby przyjął nasze modlitwy, udzielił nam potrzebnych łask i był wielbiony na całym świecie.

Kulminacją naszego Dnia Skupienia była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Piotra Dykowskiego – kapelana sióstr. W wygłoszonej homilii usłyszeliśmy słowa Chrystusa:Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15). Kaznodzieja odniósł to wezwanie do naszego Stowarzyszenia, które funkcjonuje jako „wspólnota zmartwychwstałego Chrystusa, wpisując się w misje Kościoła – obronę życia, angażowanie się świeckich w życie Kościoła oraz życie społeczne we wszystkich jego wymiarach, zgodnie z ewangelicznym wezwaniem, a także  kształtowanie ducha chrześcijańskiego w naszej wspólnocie. To o czym marzył św. Augustyn w swoim dziele De Civitate Dei o państwie Bożym”.

Po Eucharystii Siostry Miłosierdzia  poczęstowały nas bardzo smacznym obiadem, była też herbata kawa i ciasto.

Na zakończenia Dnia Skupienia odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bardzo dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Civitas Christiana, dzięki, którym mógł się ten dzień odbyć.  Dziękujemy siostrom Szarytkom za cudowną kaplicę w ich Domu namaszczoną modlitwą i ofiarną siostrzaną posługę! Dziękujemy Bogu za ten bogaty czas łaski i wszelkich darów duchowych. Cisza leśnych wienieckich przestrzeni i pokój w sercu był najlepszym miernikiem dobrze przeżytego Dnia Skupienia które pogłębiło naszą więź z Bogiem. Za doświadczenie takiej prawdziwej wspólnoty Chwała Panu!

Podziękowanie kierujemy do Marianny Długosz za wielkie serce i pomoc przy zorganizowaniu spotkania w Wieńcu Zdroju. Również dziękujemy za przybycie kol. Piotrowi Hoffmannowi – przewodniczącemu Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu oraz kol. Szymonowi Szczęsnemu – sekretarzowi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Ewa Palińska (fot.)