„Dziedzictwo Prymasa Wyszyńskiego – Rodzina Bogiem silna”

„Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż i żona” – Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział we Włocławku
serdecznie zaprasza na sympozjum
pt. „Dziedzictwo Prymasa Wyszyńskiego – Rodzina Bogiem silna”,  
które odbędzie się  27 maja 2015 roku we Włocławku.

Patronat honorowy:
JE Wiesław Alojzy Mering, Biskup Włocławski

Program sympozjum

Katedra włocławska
godz. 10.00 – Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji
Sługi Bożego Stefana Kardynała  Wyszyńskiego

Aula Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego, Plac Kopernika 3
godz. 11.15 – Słowo wprowadzające – Tomasz Nakielski
– przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
godz. 11.30 – „Ksiądz  Wyszyński – włocławianin z wyboru”
– ks. dr Antoni Poniński – Aleksandrów Kujawski
godz. 12.00 – „Prymas Wyszyński w obronie życia”
– mgr Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego – Warszawa – Choszczówka
godz.12.30 – „W trosce o rodzinę – z nauczania Prymasa Wyszyńskiego”
–  mgr Iwona Czarcińska –     dyrektoWydawnictwa  Soli Deo – Warszawa
godz. 13.00 – „Osoba i świętość Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski”
–  o. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap., wicepostulator procesu beatyfikacyjnego  Sługi Bożego – Warszawa
godz. 13.30 – Podsumowanie sympozjum, kawa.

wloclawek-konferencja-2015-plakat