DZIECI I MŁODZIEŻ JAKO OFIARY SEKT?

DZIECI I MŁODZIEŻ JAKO OFIARY SEKT?

Zagrożenia psychiczno-duchowe oraz możliwości przeciwdziałania im w aspekcie praktycznym, prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, filologicznym i medioznawczym sympozjum wpisuje się w Rok Praw Dziecka Ustanowiony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego  oraz stanowi IV Toruńskie Sympozjum poświęcone Sektom i Nowym Ruchom Religijnym (TSpSiNRR). Zapraszamy do obejrzenia fotorealcji.