Diecezjalny Etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Diecezji Bydgoskiej

Z terenu Diecezji Bydgoskiej do diecezjalnego etapu XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zakwalifikowało się 39 uczniów z  15 szkół ponadgimnazjalnych.   We wtorek, 16 kwietnia uczniowie wraz z opiekunami już od g. 9 rano przybywali do Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. Nasz Bydgoski Oddział po raz czwarty korzystał z gościnności Seminarium. Wraz z uczniami i katechetami ponownie doświadczyliśmy niezwykłej życzliwości i  różnorodnej pomocy ze strony całej seminaryjnej wspólnoty, która tego właśnie dnia wczesnym popołudniem udawała się do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Wyższych Seminariów Duchownych.

 

W tegorocznej edycji Konkursu pojawiła się pewna nowość, gdyż tekstem źródłowym  tym razem jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009). Dotychczas była to Biblia Tysiąclecia.

Hasło tej kolejnej edycji brzmi: „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła” a jego  zakresem  tematycznym  jest  Księga   Rodzaju (rozdz. 12-50)  oraz   List    Świętego    Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

W cz. pisemnej, odpowiadając prawidłowo na 45 pytań,  można było zdobyć maksymalnie 90 p. Udało się to tylko jednej uczennicy, ubiegłorocznej laureatce III miejsca- Darii Miścikowskiej z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Bydgoszczy. Bez problemu została wyłoniona najlepsza siódemka. Diecezjalnej Komisji Konkursowej przewodniczył biblista, ks. Sławomir Bromberek, który tę funkcję  w naszym  Konkursie pełnił po raz pierwszy.

W czasie sprawdzania testów, w co włączyli się księża  diakoni WSD, uczniowie wraz z  katechetami obejrzeli dwa  kilkuminutowe filmy: jeden o ubiegłorocznym Finale Konkursu w Niepokalanowie i drugi, nieco krótszy o naszym Stowarzyszeniu. Filmy te obejrzało kilku księży diakonów, którzy również wybierali się do Częstochowy, w tym na wieczorny Apel Jasnogórski i których jako organizatorzy zapewnialiśmy, że będziemy się z nimi łączyć w modlitwie apelowej. Po filmach jeden z księży diakonów przedstawił kilkunastominutową konferencję na temat wiary, którą z zainteresowaniem wysłuchali uczniowie i katecheci.

Kolejnym punktem Etapu Diecezjalnego było wręczenie wszystkim obecnym  uczniom specjalnych  dyplomów uczestnictwa  i  podziękowań katechetom.

Do cz. ustnej przystąpiło siedmioro uczniów, którzy odpowiadali na te same pytania, oczywiście osobno i po kolei stając przed Diecezjalną Komisją Konkursową.

Zestaw pytań nr 6 został wylosowany jako pierwszy a odpowiedź na jego trzecie pytanie stanowiła trudność dla całej siódemki.  Brzmiało ono następująco: „Jakie są, wg Pawła, przywileje Izraelitów? Wymień pięć z nich. (Rz 9, 4-5)”. Najlepiej poradził sobie, zajmując dzięki temu pierwsze miejsce – Maciej Szafrański z XV LO w Bydgoszczy, przygotowany przez katechetę, p. Rafała Gontarczyka. Kolejne miejsce zajęła Dorota Miszker z IV LO w Bydgoszczy, pokonując w dogrywce Darię Miścikowską z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Bydgoszczy, która podobnie, jak w ub. roku zajęła trzecie miejsce. Kolejne miejsca zajęli, również uczniowie bydgoskich szkół: Alicja Kornowska – IV LO, Dominika Itrich – VI LO, Dawid Kroplewski – I LO oraz Marlena Mańkowska-VII LO.

Cała siódemka otrzymała nagrody w postaci książek IW PAX oraz dyplomy za zajęcie jednego  z  siedmiu miejsc.

Młodzież i katechetów zachęcaliśmy do udziału w kolejnym już, II Bydgoskim Marszu dla Życia i Rodziny, którego nasze Stowarzyszenie jest współorganizatorem.

W najbliższym czasie troje laureatów czeka majowy wyjazd do Częstochowy na VI Spotkanie Młodych z Biblią i czerwcowy udział w Finale, który podobnie, jak  w  latach poprzednich  odbędzie się w Niepokalanowie.

Hanna Marchlik