Czerwcowa formacja w Bydgoszczy

W czwartek 28 czerwca Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bydgoszczy w ramach czerwcowej formacji pt.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” zaprasza na prelekcje dotyczące Katolickiej Nauki Społecznej oraz darów Ducha Świętego.

Dwie prelekcje będą poświęcone tematom – pierwsza, pt..: „ Dary Ducha  Świętego – dar rady”, a druga: „O demokracji w encyklice  Jana Pawła II Centesimus Annus”. Odbędą się one w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Piastowskim 5, II p. ok. godz. 18:00, zaraz po Mszy św. sprawowanej o godz. 17:15 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.