CYKL DYSKUSYJNY 2011-01-29

Powracając do tradycji Klubu Dyskusyjnego „Horyzont” tak i obecnie Stowarzyszenie nasze kontynuuje cykl dyskusyjny -Ojczyzna, Naród, Państwo.Zapraszając na tegoroczne Spotkanie Noworoczne zaproponowano jednocześnie dyskusję poświęcona stosunkom Polsko-Rosyjskim, zwłaszcza w świetle aktualnych wydarzeń. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Posła RP dr Zbigniewa Girzyńskiego. Goście, uczestnicy dyskusji przybyli do oddziału Stowarzyszenia w Toruniu na zaproszenie.

Dyrektora Oddziału Okręgowego w Toruniu – Piotra Hoffmanna oraz Przewodniczącego Oddziału Toruńskiego – Jana Bieska.