Dni Wspólnoty Oddziału Okręgowego w Toruniu

Od kilkunastu lat członkowie należący do 11 oddziałów Stowarzyszenia, tworzących Oddział Okręgowy w Toruniu spotykają się w sanktuariach Maryjnych czy innych miejscach kultu religijnego lub w parafiach, związanych z pracą naszych oddziałów.

Pracują one na terenie kilku diecezji: toruńskiej, włocławskiej, płockiej oraz bydgoskiej, gdzie w tym roku, 12 września odbył się taki właśnie doroczny Dzień Wspólnoty w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Na terenie diecezji bydgoskiej   pracują   dwa   oddziały:   w Bydgoszczy i Ślesinie. Dokładnie 10 lat temu we wrześniu 2005 r. wspólnotowe spotkanie przeżywaliśmy     w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy a 4 lata później, w czerwcu 2009 w Ślesinie na terenie parafii pw. św. Mikołaja. W obu spotkaniach oraz w tegorocznym uczestniczył   Bydgoski Ordynariusz, ks. bp Jan Tyrawa. Organizatorem spotkań jest Oddział Okręgowy w Toruniu z dyrektorem, Piotrem Hoffmannem na czele a   pozostałe   oddziały włączają się w oprawę liturgiczną Mszy świętych, którym ks. biskup przewodniczy.

W każdym roku kalendarzowym Stowarzyszenie realizuje inne hasło formacyjne, które zatwierdza Rada Główna Stowarzyszenia W ostatnich latach były to:

„Bóg w Ojczyźnie umiłowany” – 2013

„Człowiek w Ojczyźnie uszanowany” -2014

„Rodzina Bogiem silna” – 2015

Jednocześnie są realizowane, zwłaszcza podczas Pielgrzymek i Dni Wspólnoty hasła programu duszpasterskiego w danym roku, jak też ogłaszane przez Papieża w kolejnych latach nazwy dla danego roku, jak np. Rok Eucharystii czy Rok św. Pawła. I tak, organizowane w Roku Eucharystii w/w spotkanie w 2005 r. połączone zostało z literacko-plastycznym konkursem dla dzieci pt.: „Eucharystia w życiu mojej rodziny”,   którego   uroczyste zakończenie odbyło się właśnie w Bydgoskiej Katedrze. Podobnie został uczczony Rok św. Pawła uroczystym zakończeniem konkursu w Ślesinie.

Realizowane w r. 2015 w naszym Stowarzyszeniu hasło „Rodzina Bogiem silna”

zbiega się z wciąż emocjonalnie przeżywanym patronatem Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wielkiego obrońcy rodziny, który przyjęliśmy w maju 2013 r. w Częstochowie. Z tej okazji została przez nasze Stowarzyszenie przygotowana wystawa pt. „Rodzina Bogiem silna”.     W tym roku została ona już zaprezentowana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w tym także w Górce Klasztornej. Ze wzruszeniem modlimy się przy pomnikach naszego Patrona, które spotykamy na szlakach naszych pielgrzymek. Hołd naszemu Patronowi złożyliśmy i w Górce Klasztornej, modląc się podczas Eucharystii o jego rychłą beatyfikację. Mogliśmy spoglądać na jego zamyślone oblicze, gdyż w świątyni tuż przy ołtarzu został ustawiony na czas naszego spotkania portret Prymasa z piękną wiązanką biało-czerwonych kwiatow. Zgromadziliśmy się też przy jego pomniku na zewnątrz świątyni, który 14 czerwca br. został poświęcony przez Prymasa Polski, ks. Wojciecha Polaka. Prymas przybył tu z okazji 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Góreckiej oraz z okazji nadania sanktuarium tytułu bazyliki mniejszej.

W programie Dnia Wspólnoty było także zwiedzanie sanktuarium, okolicznościowy koncert, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz wspólne zdjęcie wszystkich blisko 300 uczestników przy pomniku Patrona

Hanna Marchlik

fot. Hanna Marchlik