„Communio et progressio” określa rolę mediów w Kościele katolickim

Z okazji obchodzonego 24 stycznia, Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu kolejna część cyklu „Katolicka Nauka Społeczna wczoraj i dziś” zajmuje się instrukcją „Communio et progressio” – kluczowym dokumentem określającym rolę mediów w Kościele katolickim.

Instrukcję podzielono na trzy części. Pierwsza nosi tytuł Środki społecznego przekazu w perspektywie chrześcijańskiej. Jest to omówienie roli mediów we współczesnym świecie, a przede wszystkim chodzi o wzajemną wymianę informacji między społecznościami, ukazywanie problemów społeczności, a także jednostek. Omówiono także dążenie do rozwiązywania tych problemów.