Bydgoszcz: Relacja ze styczniowego spotkania formacyjnego

W czwartek 25 stycznia 2018 zaraz po popołudniowej Mszy św. sprawowanej przez naszego Asystenta, ks. prałata dr. Romana  Kneblewskiego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się spotkanie formacyjne wg nowej formuły.

Przedstawił ją  podczas grudniowego zebrania Rady Głównej  ks. dr Dariusz Wojtecki, krajowy asystent naszego Stowarzyszenia. Przedświąteczny okres, w tym przygotowania do spotkania opłatkowego  w bydgoskim Oddziale nie sprzyjały spokojnemu  przygotowaniu  pierwszego takiego spotkania.  Jednak tematykę poświęconą Osobie Ducha Świętego rozpoczęliśmy zgłębiać już na początku listopada 2017, podejmując temat: – „Dojrzałość  chrześcijańska owocem współpracy z Duchem Świętym” a w końcu listopada zorganizowaliśmy Klub „Społeczeństwo” z  tematem: „Polscy przedsiębiorcy katoliccy w świetle  społecznego nauczania Kościoła”.

Warto  dodać, że w Bydgoszczy katechezy poświęcone Duchowi Świętemu od grudnia 2017 r. w drugie wtorki w bydgoskiej katedrze głosi ks. biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz diecezji bydgoskiej. Z kolei tematykę z zakresu  katolickiej nauki społecznej w pierwsze wtorki w jednej z parafii przedstawiają jej znawcy, wykładowcy Wyższych Seminariów Duchownych w Gnieźnie i Bydgoszczy. W obydwu spotkaniach uczestniczą nie tylko członkowie Oddziału, ale też liczni mieszkańcy Bydgoszczy. Jest już podany terminarz spotkań do czerwca. Ostatecznie w połowie stycznia przyjęto w Oddziale  terminarz comiesięcznych spotkań w trzeci lub czwarty czwartek miesiąca, zaraz po południowej Mszy św., sprawowanej o godz. 17:15.  Spotkanie marcowe i czerwcowe będzie rozszerzone o spotkanie w Klubie „Społeczeństwo”.

Pomocą  w  zorganizowaniu pierwszego  spotkania  pomocą służył dodatek do styczniowego miesięcznika „Civitas Christiana” (także e-civitas) oraz prezentacja ks. Wojteckiego <Program formacyjny w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”>. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali w/w miesięcznik  oraz  wydrukowany plan katechez na cały rok wraz z tytułami i terminami. Każdy z członków Zarządu Oddziału oraz chętni otrzymali tekst prezentacji ks. Wojteckiego wydrukowany na 10 stronach. Wykorzystano także przygotowaną we włocławskim Oddziale prezentację pt. „Biblijne symbole Ducha Świętego” oraz część prezentacji z zakresu KNS, które w Oddziale bydgoskim były pokazywane wcześniej w ramach spotkań w Klubie „Społeczeństwo”. Będą one wykorzystane także podczas kolejnych miesięcznych spotkań formacyjnych. W bogatym zbiorze wydawnictw z zakresu KNS jest m.in. ponad 100 zeszytów kwartalnika „Społeczeństwo”.

Należy dodać, że  informacja o spotkaniu została zawarta w parafialnych ogłoszeniach duszpasterskich  parafii  Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz w parafialnym tygodniku „Głos Serca”.

Hanna Marchlik