Bydgoskie spotkanie o odradzającej się 100 lat temu Polsce

W piątek, 13 kwietnia, z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości oddział naszego Stowarzyszenia w Bydgoszczy wspólnie z ks. prałatem dr. Romanem Kneblewskim, asystentem bydgoskim, jednocześnie proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przygotował spotkanie zatytułowane „O Polskę niepodległa, ale jaką? Dylematy ideowe kształtu odrodzonej Rzeczypospolitej”.

Prelekcja i dyskusja były poprzedzone Mszą świętą. Wykład przedstawił mgr Tomasz Wiśniewski, absolwent UMK, doktorant w Zakładzie Historii Najnowszej Polski Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kończy przygotowywanie rozprawy doktorskiej poświęconej Polakom Grekokatolikom w II RP i realizuje grant Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk dotyczący szlachty inflanckiej w latach 1764–1772.

Tematykę odzyskania przez Polskę niepodległości prelegent przedstawił już wcześniej w Oddziale w Toruniu. Spotkanie bydgoskie odbyło się w auli parafialnej, która mieści znacznie więcej słuchaczy niż siedziba oddziału, jest też lepiej wyposażona w sprzęt audiowizualny, co było istotne z uwagi na multimedialną prezentację. Liczne zdjęcia z wydarzeń sprzed 100 lat, sylwetki znanych postaci związanych z odzyskaniem niepodległości, mapki, fragmenty dokumentów, ułatwiały śledzenie niepodległościowych dążeń. A były one zróżnicowane, choćby ze względu na różnorodność postaw i przekonań zaangażowanych osób, którzy różnymi drogami jednak dążyli do tego samego: aby Polska jak najszybciej odzyskała swoją państwowość. Była więc orientacja prohabsburska, powstał Naczelny Komitet Narodowy, także Rada Regencyjna, czyli  pomysł na utworzenie królestwa, był też Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, czyli sporo akcentów lewicowych, ponadto jeszcze Republika Tarnobrzeska. Ostatecznie silne osobowości i odwaga wielkich polskich polityków: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego wraz z postawą  prezydenta  USA, Wilsona, przyspieszyły procesy niepodległościowe wywalczone podczas bitew, wypracowane podczas wielu rozmów i wystąpień, także poza Polską, która właśnie wtedy się odradzała.

Na spotkanie licznie przybyli sympatycy i członkowie Stowarzyszenia, którzy zachęceni przez prelegenta podjęli ciekawą dyskusję, w której nie zabrakło głosu ludzi młodych. Porównywano dzisiejszą sytuację polityczną z tą sprzed lat, kiedy to podziały w poglądach Polaków były także bardzo silne, a jednak w decydującym momencie spory zostały przezwyciężone.

Należy dodać, że spotkania o tematyce społecznej czy politycznej, także patriotycznej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanej bydgoskim sacré-cœur odbywają się zwykle w pierwsze piątki miesiąca, a ich promocja odbywa się m.in. poprzez specjalnie przygotowywane ulotki. Spotkania te kilka lat temu zainicjował ks. prałat dr. Roman Kneblewski. Nasz asystent cieszy się wśród bydgoszczan wielkim autorytetem, co zaowocowało zwycięstwem w plebiscycie na Proboszcza Roku 2017 Diecezji Bydgoskiej.

Hanna Marchlik