Biblia Księgą Życia

Honorowy patronat nad Konkursem na terenie Diecezji Bydgoskiej objął Ordynariusz  Bydgoski, JE ks. bp Jan Tyrawa. Etap diecezjalny w Bydgoszczy rozpoczął się Nabożeństwem Słowa Bożego w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, które poprowadzili księża diakoni, niewiele starsi od uczestników Konkursu.

Po nabożeństwie uczniowie i katecheci zostali powitani przez rektora uczelni, JM  ks. dra Marcina Puziaka. Przybyli prawie wszyscy zakwalifikowani w etapie szkolnym uczniowie. O godz. 10  w auli Seminarium rozpoczęli oni rozwiązywanie  testu pisemnego. W tym samym czasie katecheci przy kawie i herbacie spotkali się w osobnej salce a uczniowie po skończonej części pisemnej zostali poproszeni na słodki poczęstunek.  Diecezjalna Komisja Konkursowa, której przewodniczył    ks. Sławomir Bromberek wyłoniła siedmioro laureatów do części ustnej a celem  tej części było z kolei wyłonienie  trzech finalistów. Wysoki i wyrównany poziom wiedzy biblijnej uczniów spowodował  konieczność dogrywki. Ostatecznie zwycięzcami zostali uczniowie dwóch bydgoskich liceów: IV i VI- Mateusz Grodnicki (I m.), Dominika Malotka (II m.)  i Daniel Guzman (III. m.). Mariusz i Daniel uczą się w „czwórce” a ich katechetą jest p. Leszek Żuchowski. Dominika Malotka  uczy się w „szóstce”, a katechetką jest p. Marzena Prochowska. Uczniowie ci reprezentować  będą diecezję  bydgoską  na Finale w Niepokalanowie a w maju czeka ich dwudniowy wyjazd na Częstochowskie Spotkania z Biblią. Ponad 100 pięknych dyplomów i podziękowań zostało wręczonych  wszystkim  zaangażowanym w etap diecezjalny począwszy od Rektora, ks. dr. Marcina Puziaka, poprzez Prefekta WSD ks. dr. Michała Adamczyka oraz księży diakonów    i  kleryków  WSD,   dalej poprzez uczniów  i  ich katechetów,  którzy odebrali również  podziękowania dla swych szkół, wreszcie poprzez członków komisji konkursowej z jej przewodniczącym, ks. Sławomirem Bromberkiem i poprzez wolontariuszy czuwających nad sprawnym przebiegiem etapu diecezjalnego. Pięknie wydane   książki IW PAX jako nagrody trafiły do całej siódemki. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością ze strony całej wspólnoty Bydgoskiego Seminarium a tą życzliwość odczuli także uczniowie i katecheci. Serdecznie za to dziękujemy! Krótką relację z bydgoskich  eliminacji można było usłyszeć nawet w Radiu Watykańskim, także przeczytać  na stronie diecezjalnej < www. diecezja.bydgoszcz.pl >  oraz w serwisie KAI,  a to z kolei dzięki współpracy z Przewodnikiem Katolickim i jej redaktorem, Marcinem Jarzembowskim.

Hanna Marchlik