Anielskie Spotkania w Toruniu po raz 14!

Pierwsza edycja festiwalu Anielskie Spotkania odbyła się w 2005 r. Od samego początku pomysł zyskał przychylność i wsparcie władz samorządowych – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

W ramach tegorocznej – 14. już edycji festiwalu, tradycyjnie zaplanowano szereg imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Pomiędzy 23-30 września mieszkańcy Torunia oraz turyści odwiedzający miasto, będą mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju wystawach, koncertach i zajęciach edukacyjnych. Jednak najważniejszym celem festiwalu jest niezmiennie promocja idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, przy zaangażowaniu jak najszerszej liczby instytucji z naszego miasta, m.in. przedszkoli, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowych. Dlatego też kulminacyjnym momentem jest uroczysta gala wręczenia statuetki Toruńskiego Anioła dla osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w promowanie wolontariatu i pomocy potrzebującym. W poprzednich latach wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, śp. Helena Kmieć, Wolontariat Światowych Dni Młodzieży, czy międzynarodowa organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kapituła nagrody Toruńskiego Anioła pragnie jednocześnie ogłosić, iż laureatami tegorocznej edycji są:

– w kategorii ogólnopolskiej –
Pan Grzegorz Polakiewicz
wędrowny ewangelizator, przyjaciel bezdomnych i ubogich, a także muzyków i ludzi kultury.
Autor książki „Żyje się tylko raz”,

– w kategorii regionalnej –
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy,

– w kategorii miejskiej –
Pan Jacek Rutkowski
– założyciel Fundacji Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem,

Chcemy również podczas trwania festiwalu promować walory turystyczne i kulturalne oraz artystyczne Torunia. W tym roku dla uczestników festiwalu zaplanowano następujące wydarzenia:

23-25 września (poniedziałek-środa)

– warsztaty z zakresu muzyki oraz plastyki dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem Alicji Bogackiej – Galeria Omega – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, na które obowiązują wcześniejsze zapisy.

25 września (środa)

– godz. 18:00 – koncert „Kawiarniane delicje” – Młodzieżowy Dom Kultury (wyk. zespół pod kierunkiem Leszka Milińskiego),

26 września (czwartek)

– godz. 18:00 – koncert „Przegląd polskiej piosenki” – Młodzieżowy Dom Kultury (wyk. zespół Bez Idola),

27 września (piątek)

– godz. 18:00 – koncert „Najpiękniejsze ballady francuskie o miłości” – CK Zamek Krzyżacki (wyk. Jacek Beszczyński i przyjaciele),

28 września (sobota)

– godz. 16:00 – wernisaż „Prowincja Sakralnie” z pracami członków Stowarzyszenia Artystycznego Prowincja z Siedliszcz – Galeria Omega – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

– godz. 18:00 – koncert „Osiecka, Młynarski, Przybora” – Młodzieżowy Dom Kultury (wyk. Klementyna Umer z zespołem)

29 września (niedziela)

– godz. 18:00 – Koncert Galowy „Piosenki Wojciecha Młynarskiego – Dwór Artusa (wyk. Artyści scen warszawskich), wręczenie statuetek Toruńskiego Anioła, wstęp z zaproszeniami. Nagrody wręcza Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski.

30 września (poniedziałek)

– godz. 11:00 – „Piosenki dla nadziei” (wyk. dzieci i młodzież z toruńskich zespołów muzycznych śpiewają dla Podopiecznych Fundacji „Światło” – Fundacja „Światło”,

– godz. 17:00 – koncert „Piosenki Anny German” – Dom Harcerza (wyk. Leszek Miliński z zespołem)