Anielskie Spotkania w Toruniu już po raz trzynasty!

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Toruniu już trzynasty raz serdecznie zaprasza mieszkańców oraz gości odwiedzających Miasto Kopernika na Anielskie Spotkania. Tegoroczna edycja została zaplanowana pomiędzy 27 września, a 4 października.

Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabraknie koncertów, wystaw oraz warsztatów dla najmłodszych, a wszystko to aby promować postawy prospołeczne, w tym szczególnie wolontariat. Zgodnie z tradycją Anielskich Spotkań na uroczystej gali 30 września zostaną przyznane trzy statuetki Toruńskiego Anioła osobom oraz instytucjom aktywnie promującym zasadę wolontariatu. W kategorii ogólnopolskiej wyróżnienie otrzyma międzynarodowa organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie – Sekcja Polska, prowadzona od wielu lat przez ks. prof. Waldemara Cisło. W kategorii regionalnej nagroda trafi do ślesińskiej grupy Ave Team działającej w ramach Fundacji Sedeka, natomiast w kategorii lokalnej do znanego toruńskiego działacza społecznego Roberta Olkowskiego. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Współorganizatorzy:

Pionowy Wymiar Kultury
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
Fundacja Światło
Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu