Adwentowe Dni Skupienia Oddziału Okręgowego w Toruniu

W dniach 6-7 grudnia w Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy w Toruniu odbyło się tradycyjne spotkanie członków Stowarzyszenia w ramach Adwentowego Dnia Skupienia.

Rekolekcje adwentowe wygłosił szczególny gość – Grzegorz Polakiewicz – wędrowny ewangelizator, przyjaciel ubogich, wielokrotny pielgrzym portugalskiego Camino, autor książki „Żyje się tylko raz”. W tym roku w ramach Anielskich Spotkań w Toruniu, został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Torunia statuetką Toruńskiego Anioła za szczególne zaangażowanie potrzebującym i promowanie idei wolontariatu. Trzydniowy pobyt w Toruniu wykorzystał również na spotkaniu ze studentami i młodzieżą, które Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” współorganizowało z Duszpasterstwem Akademickim św. Józefa, którym opiekuje się o. Maciej Ziębiec Cssr.

fot. Duszpasterstwo Akademickie św. Józefa

Czas modlitwy i przygotowań do okresu świąt Bożego Narodzenia rozpoczął się w piątek. Za opiekę duszpasterską członków Stowarzyszenia z Bydgoszczy, Golubia-Dobrzynia, Inowrocławia, Rypina, Torunia, Ślesina, Wąbrzeźna i Włocławka odpowiadał ks. prał. Tadeusz Zaborny – na co dzień opiekujący się wspólnotą Civitas Christiana w Rypinie. W liturgię włączyły się kol. Hanna Marchlik, Teresa Misiewicz oraz Jadwiga Skrzyniecka.

W swojej homilii ks. Tadeusz odwołując się do słów z Ewangelii św. Łukasza „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10, 1-3) wyjaśniał:

„Dla Boga liczby nie są najważniejsze, w sprawach religijnych nie powinniśmy stawiać na cyfry, a na świadków. Takimi świadkami byli Abraham i Mojżesz, byli nimi również Apostołowie. Bo wiara rodzi się nie z liczb, a ze słów świadków. Dla członków Stowarzyszenia takim świadkiem był również jego patron – ks. kard. Stefan Wyszyński, którego beatyfikację będziemy obchodzić w przyszłym roku”.

Szymon Szczęsny (fot.)

Zobacz również:

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/3334/spotkanie-z-grzegorzem-polakiewiczem