Bydgoskie spotkanie formacyjne

W trzeci czwartek maja 2018 zaraz po popołudniowej Mszy św. sprawowanej przez naszego Asystenta, ks. prałata dr. Romana Kneblewskiego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się piąte już spotkanie formacyjne wg nowej formuły, przygotowanej przez ks. dr Dariusza Wojteckiego, krajowego asystenta naszego Stowarzyszenia.

Podobnie jak w poprzednich spotkaniach pomocą w jego przeprowadzeniu służył dodatek do majowego miesięcznika „Civitas Christiana” (także e-civitas) autorstwa ks. dr Dariusza Wojteckiego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Tomasza Nakielskiego. Modlitwa do Ducha Świętego oraz odczytywanie „ ABC społecznej krucjaty miłości według Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski” stanowią stałe punkty początku spotkania.

Majowy fragment „krucjaty”, stanowiący jednocześnie intencję Stowarzyszenia brzmiał: „Abyśmy przebaczali wszystko i wszystkim, nie chowali  sercu urazy, ale zawsze jako pierwsi wyciągali rękę do zgody”.

Kolejny też raz  skorzystaliśmy z fragmentów audycji TV TRWAM, tym razem była to  kilkuminutowa wypowiedź papieża Franciszka o kolejnym darze Ducha Świętego: darze rozumu.

Część członków Oddziału od grudnia 2017  uczestniczy w comiesięcznych katechezach poświęconych Duchowi Świętemu, które w bydgoskiej katedrze głosi ks. biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz diecezji bydgoskiej. Podobnie jest z tematyką z zakresu  katolickiej nauki społecznej, którą w jednej z parafii przedstawiają jej znawcy, wykładowcy Wyższych Seminariów w Gnieźnie i Bydgoszczy. Dzięki uczestnictwu w powyższych wykładach żywsza jest dyskusja na naszych spotkaniach. Kolejny temat  z zakresu KNS poświęcony był wspólnocie narodowej, przy czym sformułowane  przez o. Leona Dyczewskiego elementy kultury polskiej, których wyliczył ponad 30, uświadomiły uczestnikom spotkania, jak Polacy na przestrzeni wieków potrafili wypracować wspaniałą postawę wobec Boga, Kościoła i Ojczyzny. Z pewnością taka postawa ułatwiła odzyskanie niepodległości, której 100-lecie teraz świętujemy.

Należy dodać, że informacje o naszych comiesięcznych spotkaniach są zawarte zarówno w parafialnych ogłoszeniach parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, także w parafialnym tygodniku „Głos Serca”, na profilu FB, czy na toruńskiej stronie internetowej. Majowe spotkanie odbywało się tuż przed pielgrzymką Stowarzyszenia na Jasną Górę, na którą, niestety nie wszyscy z uczestników mogli się udać, choć mogli oglądać piątkowy (25 V) Apel Jasnogórski. Na kolejnym, czerwcowym spotkaniu pokazane zostaną pielgrzymkowe zdjęcia, w tym z „civitasowskim” banerem, wykonanym przez jedną z członkiń Oddziału.

Członków Oddziału czekają  przedtem jeszcze dwa czerwcowe wydarzenia: w sobotę, 9 czerwca – Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, pt. „Interdyscyplinarne aspekty obrony życia ludzkiego” w 50-lecie encykliki Pawła VI „Humanae Vitae”, które to sympozjum nasze Stowarzyszenie wspiera oraz uczestnictwo ze specjalnym banerem  w niedzielę, 10 czerwca w VII Bydgoskim Marszu dla Życia i Rodziny.

Hanna Marchlik (fot.)